Dobroslav Vařejčka
maloval na Hlinecku. Malířské dovednosti podchytil od svého otce. Na svých obrazech se podepisoval Vařejčka Sl.