Markéta Adámková,

rozená Pospíšilová  je absolventkou diplomovaného studia na Vyšší odborné škole pedagogické. Tématikou její malby je příroda a lidová architektura, stará obydlí, roubené chaloupky, žebřiňáky, západy slunce, rybníky, cesty. Je to reminiscence na její krásné mládí u babičky ve Vojtěchově a blízkém venkově. V technice obrazů převažuje olejomalba na sololitě či plátně s jasností barev. Vystavuje od roku 2002 v blízkém i vzdáleném okolí i jinde ve větších městech a všude nachází vstřícné lidi, nové kontakty, povzbuzení k tvorbě a pochvalu za to, že obrazy jsou lidově veselé a srozumitelné nejen pro znalce.

   
  • Něco nefunguje?

    Máme tady na webu chybu? Nefunguje něco, jak by mělo? Abychom to mohli opravit, napište nám o tom na: info@OnlineObrazy.eu
    Děkujeme Vám za pomoc.